Afbeelding
Foto: CvdE

Boodschappendienst voor senioren van Welzijn Scheveningen

Ondernemend

Voor senioren die om wat voor reden dan ook niet meer in staat zijn zelf boodschappen te doen, verzorgt Welzijn Scheveningen de Boodschappendienst. Ruim dertig vrijwilligers staan klaar om samen met u de boodschappen te doen of de door u gewenste boodschappen bij u thuis te brengen.

Lukt het u niet meer om boodschappen te doen, omdat u minder mobiel bent of bijvoorbeeld angstig bent om alleen de straat op te gaan? Heeft u niemand in uw omgeving die kan helpen, of heeft u wel iemand maar wilt u hem of haar niet te veel belasten? Of moet uw familie van ver komen? Hulp vragen is niet altijd makkelijk, maar de vrijwilligers van de Boodschappendienst staan voor u klaar en helpen u graag.

Eline Zijlstra, maatschappelijk werker bij Welzijn Scheveningen: “Het werk van deze vrijwillige dienst beperkt zich niet alleen tot het halen van boodschappen, maar heeft ook een sociale functie. Sommige senioren gaan graag samen met een vrijwilliger boodschappen doen. Maar ook als de vrijwilliger de boodschappen thuisbrengt, is er tijd om even een praatje te maken of samen iets te drinken. De vrijwilligers hebben ook een signalerende functie. Omdat ze regelmatig bij iemand aan huis komen, zien en horen zij hoe het gaat. Gaat het goed, of is er meer of andere hulp nodig? Als dat laatste het geval is, geven ze advies en kan het maatschappelijk werk of de ouderenadviseur ingeschakeld worden. Wij kijken dan hoe we nog meer kunnen ontzorgen.”

De Boodschappendienst is bestemd voor zelfstandig wonende senioren in stadsdeel Scheveningen die om wat voor reden dan ook, al dan niet tijdelijk, niet meer in staat zijn zelf boodschappen te doen. Eline: “De dienst is zowel bedoeld voor mensen die structureel geholpen willen worden, als voor mensen die incidenteel hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn en op korte termijn nog boodschappen nodig hebben.”

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden. Uiteraard betaalt u wel uw eigen boodschappen en eventuele overige kosten die de vrijwilliger op uw verzoek maakt. Voor nadere informatie of om u aan te melden als lid kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur contact opnemen met de Dienstencentrale van Welzijn Scheveningen via telefoon: 070-2198210 of via een e-mail aan:
dienstencentrale@welzijnscheveningen.nl.