Afbeelding
Foto: Dick Teske

Feestelijke viering 60-jarig jubileum De Zonnebloem

Algemeen

Terwijl de Nationale Vereniging De Zonnebloem dit jaar haar 75-jarig bestaan viert, vierde de afdeling Zonnebloem Den Haag – Scheveningen afgelopen zaterdag het 60-jarig jubileum. Ruim 50 gasten en vrijwilligers vierden deze mijlpaal met een feestelijke lunch bij strandrestaurant De Waterreus. Wethouder Saskia Bruines verhoogde de feestvreugde door vrijwilliger Jan Kuiper de Stadsspeld op te spelden.

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking, die veelal afhankelijk zijn van anderen om erop uit te trekken. De Zonnebloem-vrijwilligers gaan op huisbezoek of maken een dagje uit mogelijk.

Het moge duidelijk zijn dat het organiseren van dergelijke activiteiten alleen mogelijk is door een groep enthousiaste vrijwilligers. Eén daarvan werd zaterdagmiddag extra in het zonnetje gezet, en wel Jan Kuiper. Al ruim 15 jaar is hij vrijwilliger bij de Zonnebloem Scheveningen en sinds 2018 doet hij dat als bestuurslid Activiteiten. Hij bedenkt veelal de uitjes, doet het voorwerk en regelt het vervoer van onze gasten. Ze worden door de chauffeurs (ook vrijwilligers) van Welzijn Scheveningen en de wijkbus van Groot Scheveningen opgehaald en weer thuisgebracht. Het bijzondere van Jan is bovendien dat hij alle gasten persoonlijk belt om te vragen of ze mee willen. Hij weet hierdoor ook altijd hoe het met iedereen gaat en of iemand hulp nodig heeft.

Wethouder Saskia Bruines spelde de Stadsspeld op bij een volledig verraste Jan en reikte hem de daarbij behorende oorkonde uit. Terecht merkte zij op dat Jan van grote betekenis is voor het mooie en belangrijke werk dat Zonnebloem Den Haag - Scheveningen doet.

}