Afbeelding
Foto: Dick Teske

BSH vraagt om realistische aanpak van Zero-Emissiezone

Algemeen

Na een constructieve commissievergadering Leefomgeving op 11 april, waarbij de unieke dynamiek van de haven werd belicht, uit de Belangenvereniging Schevenings Havengebied (BSH) haar bezorgdheid over de voorgestelde snelle invoering van een zero-emissiezone tussen de kust en de Laan van Meerdervoort.

Hoewel de BSH de noodzaak erkent om de luchtkwaliteit te verbeteren en de natuur te beschermen, maakt zij zich zorgen over de voorgestelde timing en aanpak van de zero-emissiezone. De organisatie vreest dat dit negatieve gevolgen zal hebben voor lokale ondernemers en de economie van de haven.

“De snelle invoering van de zero-emissiezone, zonder grondig onderzoek, goed overleg en realistische randvoorwaarden, kan leiden tot ernstige gevolgen voor de bedrijven en de werkgelegenheid in en rondom de haven van Scheveningen”, meent de BSH. “Het huidige voorstel plaatst deze bedrijven op een aanzienlijke achterstand ten opzichte van concurrenten in andere havens, met potentiële financiële repercussies voor zowel deze bedrijven, hun medewerkers als de lokale bewoners.”

Daarom roept de BSH het college op om een pas op de plaats te maken. De organisatie pleit voor een realistische benadering van de zero-emissiezone, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende randvoorwaarden. De BSH vraagt het college ook om samen te werken aan haalbare deadlines en realistische doelstellingen voor het terugdringen van stikstofemissies. 

“Een constructieve dialoog en een gedegen onderzoek naar de economische en sociale gevolgen zijn essentieel om een evenwicht te vinden tussen ecologische ambities en sociaaleconomische vitaliteit”, aldus de BSH.

}