Afbeelding
Foto: De Scheveninger

Plannen aanpak wateroverlast Keizerstraat niet herzien

Algemeen

Na schriftelijke vragen van Hart voor Den Haag, waarin onder andere om uitstel en heroverweging werd gevraagd voor de plannen om wateroverlast in de Keizerstraat aan te pakken, bleek de gemeente niet bereid om de plannen te herzien.

De aanleg van infiltratie, zoals omschreven in de motie ‘Droge voeten, leefbare huizen en gewoon ondernemen in en rondom Keizerstraat’, die in 2021 werd aangenomen, is volgens het college de enige manier om de kans op wateroverlast in de Keizerstraat te verminderen. Onder meer door de urgentie van het probleem werd uitstel van de plannen van de hand gewezen. 

Een voorstel voor vergroening van de Keizerstraat, ten behoeve van hitte stress en waterafvoer, werd ook door het college afgewezen, omdat de bergingsruimte die daarmee gewonnen kon worden onvoldoende werd geschat. Daarnaast is er te weinig fysieke ruimte beschikbaar in de straat voor het plaatsen van het benodigde groen. Wel is er als aanvulling op de originele infiltratiemaatregelen, op de kop van de Keizerstraat ruimte voor het toevoegen van groenvlakken.

Er is nadrukkelijk gekeken of de werkzaamheden die komen kijken bij de aanleg van de nieuwe infiltratie ingekort konden worden, maar dit bleek niet het geval. Wel zal de gemeente voor de uitvoer van het project twee voorstellen uitwerken voor de ondernemers in de Keizerstraat. Het zal gaan om ofwel een eenmalige opbreking van de straat met een uitvoeringsduur van circa zes maanden, of een opbreking in twee periodes die elk circa vier maanden duren. Ondernemers en bewoners van de Keizerstraat zullen de kans krijgen om zich over de voorstellen uit te spreken.

Ondernemers uit de straat zullen gedurende de werkzaamheden enkele dagen de deuren moeten sluiten, als de graafmachines op de stoep staan. De werkzaamheden komen juist nadat de ondernemers een zware periode achter de rug hebben in verband met de coronamaatregelen. De afgelopen twee jaar hebben zij geen ‘vet op de botten’ kunnen krijgen, aldus één van de ondernemers. Daarnaast zijn er de afgelopen tijd al meerdere grootschalige projecten uitgevoerd in de omgeving van de straat, zoals de werkzaamheden aan tramlijn 1, waar de ondernemers ook de gevolgen van hebben gevoeld.

Ondernemers hebben de gemeente dan ook verzocht om het project met twee jaar uit te stellen zodat zij op adem kunnen komen. De gemeente heeft laten weten dit uitstel niet te kunnen honoreren in verband met de urgentie van het probleem, en eventuele toekomstige problemen in verband met klimaatverandering.