Afbeelding
Beeld: KNRM

Opnieuw veel uitrukken voor KNRM in 2021

Algemeen

De vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij station Scheveningen hebben opnieuw een druk jaar achter de rug.

Over heel 2021 werd 154 keer alarm gegeven voor de vrijwilligers van de KNRM station Scheveningen. Tijdens die acties werden met twee reddingboten en het Kusthulpverleningsvoertuig (KHV) mensen en dieren in nood geholpen en gered.

In totaal werden er 108 personen veilig aan wal gebracht, waarvan er in enkele gevallen gezegd kan worden dat de hulp van de KNRM net op tijd was. Verder konden er ook drie dieren worden gered. Helaas was er afgelopen jaar ook een aantal reddingen met minder goede afloop.

KNRM Scheveningen heeft net als voorgaande jaren veel samengewerkt met andere professionele (hulp)diensten, zoals de brandweer Haaglanden, het Surf Rescue Team van de brandweer, Politie Haaglanden, Verkeerscentrale Scheveningen en de Haagse vrijwillige Reddingbrigade. De alarmeringen vonden plaats via de Kustwacht en de Alarmcentrale Haaglanden.

In 2021 werd er 33 keer gevaren voor surfers, 24 keer voor de recreatievaart, 29 keer voor personen te water of zwemmers en 12 keer voor de beroepsvaart. Verder is er 3 keer uitgerukt voor dieren en werd er 33 keer met de KHV-truck een gewondentransport op strand verzorgd. De overige alarmeringen betroffen zoekacties, loos alarmen en alarmen voor overige calamiteiten.

Met deze cijfers kan 2021 gezien worden als een druk jaar voor het Scheveningse reddingstation. In vergelijking met het jaar 2020, dat een recordjaar was voor het aantal meldingen, vond een afname van het aantal alarmeringen plaats.