Afbeelding
Beeld: Google Maps

Gemeente verbetert kruispunt in Duinoord

Algemeen

De gemeente maakt de Groot Hertoginnelaan veiliger voor fietsers en voetgangers. De in- en uitritten worden aangepast. Dit gebeurt op de kruising met de Banstraat en de Andries Bickerstraat. Het werk start op 6 december en eindigt vlak voor de kerstdagen.

In de huidige situatie kan afslaand verkeer vanaf de Groot Hertoginnelaan naar de Banstraat of de Andries Bickerstraat niet goed zien dat er een fietspad en een voetpad is. Ook hebben fietsers en voetgangers hier voorrang.

De twee aansluitingen krijgen duidelijke in- en uitritten door de plaatsing van een drempelplateau. Autoverkeer dat de Banstraat of de Andries Bickerstraat in- of uitrijdt, kan de andere weggebruikers zo beter zien. Dit is te vergelijken met de aansluiting van de 1e Sweelinckstraat op de Groot Hertoginnelaan. De inritten worden beter te zien voor het autoverkeer. Bestuurders zullen vaart minderen bij het in- of uitrijden. Zo wordt het veiliger voor al het verkeer op de Groot Hertoginnelaan.

Tijdens de werkzaamheden zijn de inritten van de Banstraat en Andries Bickerweg op de Groot Hertoginnelaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Groot Hertoginnelaan blijft bereikbaar. De fietspaden op het kruispunt zijn helemaal afgesloten.