Afbeelding
Beeld: Dick Teske

Laatste collecte door heilsoldaat Piet Pronk

Algemeen

Afgelopen zaterdag stond Piet Pronk samen met zijn vrouw Sjaan voor de laatste keer met de Kerstpot van het Leger des Heils voor Paagman aan de Frederik Hendriklaan. Na 30 jaar een vast gezicht te zijn geweest voor de collectes, laat zijn gezondheid dit helaas niet meer toe.

Na vijf jaar bij het Leger des Heils aan de Wassenaarsestraat werd Piet in 1993 Heilsoldaat. Collecteren was hem op het lijf geschreven; door heel Den Haag en Scheveningen met broeders en zusters die zongen.

Mooie herinneringen heeft Piet aan Duindorp, in de hofjes en aan de deuren. Klopte je op het raam, dan kwam men met de gulden die vaak al klaar lag. Een andere mooie anekdote is de keer dat hij bij de straten rondom het Bronovo-ziekenhuis zijn collectebus vergeten was; Piet heeft toen zijn pet afgedaan en daarin het geld opgehaald. Overal was hij een bekend gezicht.

Ook het werk in de kledingbeurs heeft hij al die jaren met hart en ziel gedaan, koffieochtenden, lunch, warme maaltijden, fijne gesprekken en veel lieve mensen om hem heen.

Piet en Sjaan willen ook Paagman en het personeel hartelijk danken voor de gastvrijheid al die jaren. Namens het Leger des Heils kwam Bert Sprokkereef Piet afgelopen zaterdag in de bloemen zetten.