Afbeelding
Foto: DS

Kademuur Tweede Haven sneller versterkt

Algemeen

Tijdens recente inspecties is geconstateerd dat een deel van de Dr. Lelykade in slechte staat is. Er is geen instortingsgevaar, wel zijn direct veiligheidsmaatregelen genomen en wordt de kademuur versterkt. Dit stond al op de planning als onderdeel van het zogeheten Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK). De werkzaamheden worden nu naar voren gehaald en starten deze week. Ze duren waarschijnlijk ongeveer een maand.

De gemeente houdt de kades op Scheveningen continue in de gaten. Uit recent onderzoek is gebleken dat de waterbodem langs een deel van de Dr. Lelykade slechter is dan verwacht. Doordat er ruimte is ontstaan tussen de kademuur en de waterbodem spoelt grond achter de kademuur weg. Hierdoor ontstaan verzakkingen in het straatwerk en wordt de grond onder de kademuur minder stevig. De kademuur zelf is zo groot en zwaar dat deze niet zal breken. Als veiligheidsmaatregel wordt er op dit moment niet meer aangemeerd langs dit deel van de kade en is aan de landzijde een deel van de kade niet meer toegankelijk. 

De aannemer gaat de kade versterken met zogenoemde ‘zinkstukken’. Zinkstukken zijn een soort stalen matten. Deze matten worden in elkaar gezet op het strandje bij de Hellingweg. Vervolgens vaart een boot de matten naar de kade. Daar worden zij gevuld met zand en stenen waardoor ze naar de bodem zakken. Als de mat op de bodem ligt, wordt deze onder water volgestort met een speciaal soort beton. Na het versterken van de bodem worden vervolgens de holle ruimtes achter de kademuur weer opgevuld met zand. Het werk wordt vanaf het water en met duikers uitgevoerd. Het storten van het beton gebeurt vanaf de kade.

De werkzaamheden worden vanaf 15 mei uitgevoerd op werkdagen tussen 7.00 uur ‘s ochtends en 19.00 uur ‘s avonds. Mocht het nodig zijn dan werkt de aannemer in de avond en in het weekend door. Het merendeel van de werkzaamheden wordt vanaf het water uitgevoerd. Hierdoor is de hinder op de kade beperkt. Wel komen er hekken langs het deel van de kade dat versterkt wordt. Hierdoor kan de voetgangerszone langs het water niet worden gebruikt. De kade is niet afgesloten voor verkeer. Wel wordt een aantal parkeerplaatsen gebruikt als werkterrein. Bewoners worden per brief nog nader geïnformeerd over de werkzaamheden.

Afbeelding