Afbeelding
Foto: JvC

Werkzaamheden Keizerstraat van start

Algemeen

Vandaag is de aanleg begonnen van de infiltratiebuizen in de Keizerstraat. Dat gebeurt in meerdere delen van telkens ongeveer 50 meter. Zo blijven winkels en horecazaken zo goed mogelijk bereikbaar voor klanten.

“We willen voorkomen dat de hele straat voor langere tijd openligt”, zegt omgevingsmanager Victor Erdman van aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos. De planning van de werkzaamheden is afgestemd met de klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit ondernemers van de winkeliersvereniging Keizerstraat, enkele bewoners van het wijkoverleg Scheveningen-Dorp en de omgevingsmanagers van de aannemer en gemeente. Tijdens de werkzaamheden is een bezoek aan de winkelstraat altijd mogelijk, winkels en horecazaken blijven open. Enkele horecazaken krijgen tijdelijk een buitenterras op een andere locatie in de straat.

De werkzaamheden in de Keizerstraat zijn gestart bij de Kolenwagenslag. Hier breekt Wallaard eerst de oneven kant van de straat open om de infiltratiebuizen aan te leggen. Daarna gaat de straat dicht met een tijdelijke bestrating. In meerdere delen werken zij tot de Wassenaarseweg. Ongeveer eind maart gaat het werk door in tegengestelde richting aan de even kant van de straat naar de Kolenwagenslag. Na het aanbrengen van de infiltratiebuis aan de even kant komt over de hele breedte van de straat nieuw natuursteen. In juni van dit jaar zijn de werkzaamheden in de Keizerstraat afgerond. Daarna volgen de resterende zijstraten zoals de Jacob Pronkstraat, Jan Kistenstraat en Weststraat.

Waarom legt de gemeente hier een infiltratiesysteem aan? In de Keizerstraat en omliggende straten is er bij hevige regenbuien soms wateroverlast. Dit komt doordat het riool al het regenwater niet snel genoeg kan afvoeren. De hevige regenbuien komen door klimaatverandering. Na de ernstige wateroverlast in 2020 en 2021 pakt de gemeente deze overlast in de Keizerstraat en een aantal omliggende straten aan. Als de werkzaamheden in en rondom de Keizerstraat zijn afgerond is Scheveningen-Dorp in de toekomst zoveel mogelijk beschermd tegen wateroverlast.

}