Afbeelding
Beeld: Dick Teske

Klok Oude Kerk centraal tijdens Monumentendag

In het kader van Open Monumentendag 2021 wordt komende zondag 12 september in de Oude Kerk gevierd dat het deze zomer 75 jaar geleden was dat de luidklok van de Oude Kerk voor het eerst na de Bevrijding weer te horen was.

tussenkop

De bronzen klok werd in oktober 1943 door de bezetter gevorderd en uit de toren gehaald om met vele andere gevorderde klokken in Duitsland te worden omgesmolten voor de oorlogsindustrie. Zo ver kwam het gelukkig niet. Het klipperschip ‘Hoop op Zegen’, waarmee de klok samen met 225 klokken en 145 klepels (pas) in januari 1945 naar Duitsland werd vervoerd, strandde op een beruchte zandbank voor Urk. Na de Bevrijding werden de klokken gelicht en teruggebracht naar hun eigenaar. De Scheveningse klok werd op 29 juli 1946 in de toren teruggehangen en deed voor het eerst weer dienst op zondag 11 augustus 1946.


De 1135 kg zware klok werd in 1597 in ’s Lands Geschutgieterij, die toen was gevestigd in het koor van de Kloosterkerk, door gietmeester Conraet Antonisz gegoten en is dus volgend jaar precies 425 jaar oud. Zo laat de klok dus al ruim vier eeuwen en vele generaties lang haar klanken over Scheveningen horen. Als slagklok op de hele uren. Als luidklok voor de kerkgang en vroeger bij mist op zee om de zeelieden richting te geven. Verder bij bijzondere gelegenheden, zoals bij huwelijken, uitvaarten en het naar oud dorpsgebruik beluiden van een overledene. En ook incidenteel, zoals bij de jaarlijkse herdenking van de op zee gebleven Scheveningse zeelieden of vorig jaar, samen met de klokken van andere kerken, toen de surfers verdronken.


De bijeenkomst vindt plaats omstreeks 11.30 uur, aansluitend op de zondagochtenddienst. Er gaat een speciaal voor de gelegenheid geschreven klokkenlied onder orgelbegeleiding in première en er wordt een plaquette onthuld die aan de terugkeer herinnert. Ook wordt aandacht besteed aan twee klokken uit de voormalige Zorgvlietkerk, die in de Oude Kerk onderdak hebben gevonden en een nog nader te bepalen bestemming krijgen. De voor iedereen toegankelijke bijeenkomst zal ongeveer een half duren en wordt feestelijk afgesloten in de Koorkerk.