Hart voor Den Haag pleit opnieuw voor voorrang

Hart voor Den Haag pleit opnieuw voor voorrang

Zo'n 6 tot 8 jaar wachten: jonge starters hebben volgens de laatste berichtgeving weinig kans op Scheveningen. Daarom pleit Hart voor Den Haag opnieuw voor een voorrangsverklaring voor Scheveningers en Duindorpers. Daarnaast wil de partij dat er meer gebouwd wordt voor starters en middeninkomens.

"Er wordt op Scheveningen nu alleen in het duurdere segment gebouwd, dat maakt de slaagkansen voor jongere vrijwel kansloos. Wij krijgen al langer signalen dat er de laatste jaren veel Scheveningers noodgedwongen in anderen delen van de stad zijn gaan wonen of zelfs naar andere gemeenten zijn vertrokken. Dat is onwenselijk”, aldus de beide raadsleden, die de eigen identiteit voor Scheveningen en Duindorp willen behouden door Scheveningers en Duindorpers bij het toekennen van huurhuizen voorrang te verlenen.

Hart voor Den Haag wil ook dat het stadsbestuur ervoor zorgt dat men op Scheveningen betaalbaar kan blijven wonen. "De gemeente moet bij het afgeven van bouwvergunningen voor nieuwbouwprojecten rekening houden met starters en gezinnen met een laag of modaal inkomen", aldus De Mos en De Blok, die zich in hun betoog gesterkt voelen door de signalen van jongerenwerkers op Scheveningen. "Ook zij stellen dat Scheveningen een hechte gemeenschap is, die onder druk staat omdat jongeren zich niet meer kunnen vestigen.”