Afbeelding
Beeld: Dick Teske

Lionsclub adopteert Schevenings Monument

Algemeen

Al weer acht jaar geleden – 24 mei 2013 - werd het VissersNamenMonument aan de muur van de boulevard door HKH Prinses Beatrix onthuld en in eigendom en beheer overgedragen aan de gemeente. Het monument trekt van meet af aan veel bekijks en tijdens de jaarlijkse herdenking van de op zee gebleven Scheveningse zeelieden wordt er gedefileerd langs de 1366 namen van Scheveningse vissers die tijdens de uitoefening van hun beroep het leven lieten. 

Het uit 21 granieten platen bestaande monument is in onderhoud bij de gemeente, die het monument een aantal keren per jaar grondig onderhanden neemt en dat ook incidenteel doet. Zoals toen onlangs het monument respectloos werd beklad en de gemeente direct in actie kwam. De goede zorg van de gemeente voorkomt echter niet dat het monument dikwijls tussentijds bevuild raakt door bijvoorbeeld meeuwenpoep.

Dat bracht de Lionsclub Den Haag-Scheveningen tot het initiatief om het monument op regelmatige basis – en tussentijds afhankelijk van de mate van vervuiling – schoon te maken en zo de gemeente met het onderhoud te helpen. Dit initiatief werd van harte omarmd door de gemeente en de Stichting VissersNamenMonument Scheveningen (VNMS), die destijds het monument tot stand bracht. 

Op de laatste dag van augustus kwamen delegaties van de betrokken partijen voor het monument bijeen om de samenwerking te bezegelen. VNMS-voorzitter Henk Grootveld memoreerde dat het monument er kon komen dankzij onderzoek van Bert van der Toorn, de schenking van de Stichting Steunfonds Scheveningen waaruit het monument volledig kon worden gefinancierd, de maker West Gedenktekens en – last but not least – de reconstructie van de boulevard. Als de gemeente daartoe niet had besloten, zou een namenmonument op deze plek niet mogelijk zijn geweest. Namens de Lionsclub gaf president Michel van ’t Zand aan dat deze actie valt onder de doelstelling van de Lionsclub: het ‘tonen van actieve belangstelling voor en het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap’. Namens de gemeente prees wethouder Hilbert Bredemeijer de Lionsclub voor dit loffelijke initiatief.

De ‘adoptie in eeuwigdurend onderhoud’ werd symbolisch bezegeld met emmer, water en spons. De groene zeep wordt bij de eerstvolgende schoonmaakbeurt toegevoegd.