Afbeelding
Foto: Nico Mos

“Ook tennispark Houtrust wil graag padelbanen realiseren”

Sport

De tennissport is een buitenbeentje in de coronacrisis. Deze buitensport kan, net als bijvoorbeeld golf, grotendeels doorgang vinden. Zo ook bij tennisvereniging Never Out Houtrust. Voorzitter Jos Bakker is aan het woord over het reilen en zeilen binnen de vereniging en over de opkomst van de padelsport.

Tennispark Houtrust wil graag padelbanen realiseren. Jos: “Padel zal de komende jaren steeds populairder worden en we verwachten dat steeds meer tennissers padel gaan spelen. En dat de tennissende padelers minder of helemaal niet meer zullen tennissen. Wij willen heel graag ook padel binnen verenigingsverband spelen. De gemeente Den Haag werkt nog niet mee om deze nieuwe sport toegankelijk te maken voor alle burgers van Den Haag, doordat zij padelbanen op gemeentelijke sportterreinen weert en geen subsidies verstrekt. Dat vinden wij een slechte ontwikkeling, omdat padel daarmee een heel dure sport wordt. Twee keer per week spelen, kost al tussen de 600 tot 900 euro per jaar. Desondanks hebben we net aan de gemeente toestemming gevraagd om drie padelbanen te bouwen. Zonder subsidie overigens.”

Meer dan tennis alleen

Stichting Beheer Tennispark Houtrust huurt het park sinds 2014 van de gemeente. Hiervoor is toen een stichting opgericht. Jos: “De twee besturen werken sindsdien nauw samen. We hebben toen eerst de banen opgeknapt en de hekken vervangen. Ondertussen zijn er zes beach(volleybal)velden gerealiseerd op de banen 9 tot en met 11. Vorig jaar zijn de lampen op de banen vervangen door led. Dit jaar staat de renovatie van het paviljoen op het programma en hopelijk dus de aanleg van drie padelbanen op een deel van de beachvelden.” 

Over de tenniscompetitie zegt Jos: “De najaarscompetitie is dit jaar gelukkig wel doorgegaan en voor de voorjaarscompetitie, die in april begint, hebben we goede hoop. We spelen op vrijdagavond, zaterdag en zondag en hebben zestien volwassen teams en drie jeugdteams. Onze insteek is overigens, net als altijd, dat mensen plezier beleven aan de tennissport.”

Groei

Jos is trots over de groei van het aantal leden. “De tennissport zit sinds corona weer in de lift. Er is veel belangstelling voor tennislessen bij de jeugd en we hebben ook veel nieuwe leden gekregen. Onze oude leden zijn ons gelukkig ook bijna allemaal trouw gebleven. We konden als een van de weinige sporten bijna de gehele periode doorgaan. We zaten eind vorig jaar net onder het maximaal aantal leden, maar hebben nog geen ledenstop.” 

Houtrust is de coronaperiode goed doorgekomen ook dankzij de steun van gemeente en overheid. “De gemeente heeft geholpen door geen huur in rekening te brengen in de periode dat er nauwelijks of niet gespeeld kon worden en de kantine dicht was. Daarnaast hebben we van de tegemoetkoming vaste lasten-regeling (TVL) van de overheid gebruik gemaakt. Al met al hebben we geen blijvende schade opgelopen.” Jos ziet de toekomst voor Never Out Houtrust dan ook rooskleurig in. “We hebben een heel gezellige vereniging met veel vrijwilligers en er worden door de TC allerlei leuke toernooien georganiseerd”, besluit Jos.

Tekst: Nico Mos