Afbeelding
Foto: Rene de Gilde

Wijkagenda besproken wijkoverleg Statenkwartier

Algemeen

Op woensdag 8 november druppelden de eerste bewoners van het Statenkwartier rond 19.30 uur binnen in restaurant Gember voor de wijkvergadering, terwijl de band van Saskia Hendriks al voor een oefenmuziekje zorgde. Tijdens de vergadering werd onder meer de Wijkagenda 2024-2027 voor het Statenkwartier gepresenteerd.

Om 20.00 uur opende voorzitter Marjolein de Jong de vergadering en gaf het woord aan de nieuwe stadsdeelwethouder van Scheveningen, Saskia Bruines. Daarna sprak Peter van Heerwaarden van de gemeente over de voorbereidingen van de mogelijke NAVO-top in 2025. Den Haag is, naast Maastricht, Rotterdam en Amsterdam één van de kanshebbers om dit prestigieuze event binnen te halen. Als de top daadwerkelijk naar Nederland komt, zal dit ook impact hebben op het Statenkwartier.

Vervolgens werd het woord gegeven aan Mendy van Veen, stadsdeeldirecteur Scheveningen. Zij gaf een korte inleiding over de wijkagenda en waarom het zo belangrijk is om samen aan de initiatieven te werken. Daarna presenteerde Ingrid Meijering van de gemeente de Wijkagenda 2024-2027 voor het Statenkwartier. 

Jos de Jong van de Fietsersbond Den Haag gaf een presentatie over het belang van fietsen in de wijk en gevaarlijke situaties, zoals het ontbreken van zebra’s, paaltjes op de weg en te weinig ruimte voor fietsers - zoals op de Eisenhowerlaan. Ook werden drie nieuwe bestuursleden benoemd en werd het Jaarplan 2024 besproken.