Afbeelding
Foto: JvC

Bewoners Prins Mauritslaan dringen aan op actie

Algemeen

Bewoners van de Prins Mauritslaan hebben een dringende oproep gedaan aan wethouder Arjen Kapteijns om verbeteringen aan te brengen in hun woonomgeving. In de brief spreken ze hun zorgen uit over de verslechtering van de Prins Mauritslaan, met name het gedeelte tussen de Eisenhowerlaan en het kruispunt met de Frederik Hendriklaan.

De bewoners hebben al eerder aandacht gevraagd voor de problemen in hun buurt, maar pas na herhaald rappel ontvingen ze in juli 2023 een reactie van de gemeente. De bewoners, gesteund door het Wijkoverleg Statenkwartier, hebben sindsdien concrete verbeteringsvoorstellen opgesteld om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te vergroten, de schoolzone te verbeteren en de algehele leefbaarheid te verhogen.

De bewoners benadrukken dat veel van deze verbeteringen met kleine deelstappen kunnen worden gerealiseerd, zonder aanzienlijke kosten en tijdsverloop. Deze omvatten het plaatsen van extra zebrapaden, invoering van een snelheidsbeperking van 30 km/u, herinrichting van de schoolzone, aanpassing van parkeerregels, beperking van afvaldumping en vergroening van de middenberm.

Een ander punt van zorg is de afvalstraat op de middenberm, die al jarenlang problemen veroorzaakt. De bewoners benadrukken dat deze plek, vanwege het gebrek aan sociale controle, aanzuigend werkt voor afvaldumping en overlast veroorzaakt.

De bewoners wijzen op de ambities van het nieuwe stadsbestuur om de veiligheid rond scholen te verbeteren, de mobiliteitstransitie te versnellen en zwerfafval te verminderen. Ze benadrukken dat de Prins Mauritslaan volop kansen biedt om deze doelen te verwezenlijken. Daarom dringen de bewoners aan op een spoedig overleg met de wethouder, waarbij ze hem uitnodigen om ter plaatse de situatie te bekijken.