Afbeelding
Foto: Artist Impression

BOH verliest hoger beroep tegen hotel Dr. Lelykade

Algemeen

De Raad van State heeft woensdag uitspraak gedaan in het hoger beroep van Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw met hotel aan de Dr. Lelykade. In deze uitspraak bevestigde de Raad van State de eerdere uitspraak van de rechtbank, waarin de bezwaren van de BOH als ongegrond werden verklaard.

Het bouwplan omvat de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw met bedrijven, opslagruimte, kantoren, horeca, een hotel en een parkeerdek, gelegen aan de Dr. Lelykade. De BOH verzette zich met name tegen het aantal kamers in het hotel, dat volgens hen in strijd was met het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan stelde een maximum van 75 kamers, terwijl in het bouwplan 144 kamers stonden.

De Raad van State oordeelde dat het bestemmingsplan geen maximum aantal kamers voor het hotel bepaalde in de planregels, waardoor het aantal kamers onbegrensd was. De toelichting van het bestemmingsplan was niet juridisch bindend en kon dus niet leiden tot een andere uitleg van de planregels. De Raad van State concludeerde dat de bezwaren van de BOH op dit punt ongegrond waren.

Daarnaast verwierp de Raad van State het bezwaar van de BOH met betrekking tot de parkeerbehoefte. Volgens de BOH waren de parkeerplaatsen voor het personeel niet meegenomen in de berekening, maar dit bleek niet het geval te zijn volgens een onderzoek. De parkeernormen uit de Nota Parkeernormen Den Haag en de parapluherziening werden terecht toegepast, aldus de Raad van State.

Tot slot werd het argument van de BOH met betrekking tot de aanpassing van de kade verworpen. De Raad van State oordeelde dat de aanvraag en vergunning alleen betrekking hadden op het bedrijfsverzamelgebouw en niet op de kade. De fysieke onderscheidbaarheid van de twee projecten was een doorslaggevende factor.

Met deze uitspraak lijkt de weg vrij voor de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw aan de Dr. Lelykade. De gemeente kan nu doorgaan met de uitvoering van het project.