Afbeelding
Foto: Dana Verbaan

Tonnengeld voor restauratie en herdenking

Algemeen

Ook dit jaar ging tijdens de jaarlijkse vaartocht voor Scheveningse oud-vissers op 16 juni, het tonnetje rond voor een inzameling. Bij het van boord gaan deponeerden de vissers en genodigden met gulle hand munt- en papiergeld in het tonnetje, en de oud-vissersvrouwen deden hetzelfde tijdens de boetstermiddag in Het Gouden Kalf. Het was een lekker spokje van bijna elfhonderd euro!

De collecte was gelijkelijk bestemd voor de restauratie van de SCH 236 Noordster en voor de jaarlijkse herdenking van de op zee omgekomen Scheveningse vissers, met onder meer kranslegging namens de oud-vissers. Het resultaat was een goed gevulde ton, die op 22 september door het bestuur van de Stichting Scheveningse Oud-Vissers & Visserij (SOVV) werd overhandigd aan het bestuur van de Vereniging Herdenk Scheveningse Zeelieden (VHSZ).

Voor de plaats van overhandiging was ook dit jaar weer een toepasselijke plek gekozen: voor de ingang van de Oude Kerk, waar de herdenking van de gebleven zeelieden jaarlijks plaatsvindt. Voor de overdracht van het loodzware tonnetje gingen de penningmeesters Maarten de Graaf (SOVV) en Arie Verbaan (VHSZ) uit dankbaarheid door de knieën, aldus Henk Grootveld.