Afbeelding
Foto: PR

Nieuw convenant Noordelijk Scheveningen

Algemeen

Sinds 20 september heeft Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen (BNS) een nieuwe voorzitter. Tijdens de algemene ledenvergadering ondertekenden voorzitter Bert van Swol en stadsdeeldirecteur Mendy van Veen ook meteen het convenant met stadsdeel Scheveningen. Cees Pluimgraaff nam na de ondertekening als nieuwe voorzitter het stokje over van Bert van Swol.

In het afscheidswoord bedankte Bert van Swol de bewoners en werkgroepen voor hun inzet voor de wijk, en voor het vertrouwen dat hij kreeg in zijn functie als voorzitter. Stadsdeeldirecteur Mendy van Veen en secretaris van BNS Riet van Beveren keken terug op zijn acht jaar voorzitterschap. Zij bedankten en complimenteerden hem voor zijn inzet. Kersverse voorzitter Cees Pluimgraaff gaf aan alvast uit te kijken naar een goede samenwerking tussen het bestuur, het stadsdeel en bewoners.

Diezelfde avond werd Noordelijk Scheveningen de zesde wijk in Scheveningen met een nieuw convenant bewonersorganisaties. Een convenant is een document met afspraken waar organisaties hun handtekening onder zetten. De afspraken gaan over hoe de organisaties met elkaar omgaan.  In de afspraken staat ook wat de organisaties willen en hoe ze dat gaan doen, en dat de organisaties letten op de ontwikkelingen in de wijk. Elke bewonersorganisatie in de stad krijgt een convenant. Het convenant is één kalenderjaar geldig en wordt in overleg verlengd.