Afbeelding
Foto: SvT

Moties moeten aanpak deelscooteroverlast verbeteren

Algemeen

Een grote ergernis voor bewoners in de hele stad, is het lukraak parkeren van deelscooters. Twee aangenomen moties van Hart voor Den Haag moeten het makkelijker maken om de overlast aan te pakken.

De partij van Richard de Mos vraagt al langere tijd aandacht voor het probleem met de deelscooters. Eerder werd, dankzij een aangenomen motie van raadslid Jelle Meinesz, al overgegaan tot het instellen van speciale parkeervakken voor de deelscooters. Maar omdat de vakken niet in de hele stad te vinden zijn, ervaren bewoners in de meeste wijken dagelijks nog veel overlast van deelscooters die midden op stoepen en zelfs op blindengeleidestroken worden geparkeerd.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 september vroeg raadslid Carlos Martinez van Andel wederom aandacht voor het probleem. Het raadslid constateerde  twee zaken:  Enerzijds dat bewoners geen eenvoudige manier hebben om foutgeparkeerde deelscooters bij de gemeente te melden. Door zijn aangenomen motie gaat de gemeente nu kijken of dit alsnog ingebouwd kan worden in de ‘My Clean City App’.

Anderzijds stelde hij vast dat er in deze gemeente niet wordt gehandhaafd op foutgeparkeerde deelscooters, waar dat bij gewone deelscooters (en -fietsen) wél het geval is. Om die reden diende het raadslid een motie in waarin hij de gemeente oproept in de APV (de Algemene Plaatselijke Verordening) regels op te nemen, zodat er voortaan ook op foutgeparkeerde deelscooters gehandhaafd kan gaan worden.

Martinez van Andel: “Ik ben blij dat we het nu eindelijk voor elkaar hebben gekregen. Andere gemeentes gingen ons al voor en uiteraard konden wij niet achterblijven. Er zijn in twee jaar tijd ongeveer 3.000 gevallen bekend van deelscooters die foutgeparkeerd stonden en eigenlijk een boete hadden moeten krijgen. Gelukkig komt daar binnenkort verandering in.”

}