Afbeelding
Foto: PR

Nieuw bestuur voor Wijkoverleg Scheveningen-Dorp

Algemeen

Op 22 februari heeft het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) een nieuw bestuur gekregen. 

De aanwezige bestuursleden stemden in met de benoeming van Robert Conrad te Pas, Bert Genuit (penningmeester), Hans Groeneweg en Jolanda Maas (voorzitter). Zij nemen het stokje over van Hans Grijzen (penningmeester), de eerder afgetreden Jan Lautenbach (voorzitter) en de algemeen bestuursleden.

Doel van het nieuwe bestuur is om van het WOS weer een eigentijdse bewonersorganisatie te maken. Via moderne media wil het WOS zichtbaarder en toegankelijker worden in de wijk. Ook de website krijgt een opfrisbeurt. Wat het nieuwe bestuur verder gaat oppakken, bepalen de bewoners van Scheveningen-Dorp. Jolanda Maas namens het nieuwe bestuur: “We gaan via peilingen ophalen hoe bewoners van Scheveningen-Dorp de veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke ordening ervaren in hun wijk. Samen met bewoners maken we dan een plan om Scheveningen-Dorp indien nodig te vergroenen, veiliger te maken en verrommeling tegen te gaan.”

Het bestuur zoekt overigens nog een secretaris. Ook zijn vrijwilligers welkom om mee te helpen. Zo streeft het bestuur er naar meer jongeren te betrekken en met bewoners bijeenkomsten te organiseren. Het nieuwe bestuur wil ook met name Hans Grijzen en Jan Lautenbach evenals alle andere bestuursleden hartelijk danken voor hun jarenlange inzet om de belangen van ‘dorp’ bij de gemeente en andere wijkorganisaties te behartigen. Een taak die het nieuwe bestuur ook ter harte neemt.

}