Afbeelding
Foto: De Scheveninger

Gemeenteraad krijgt advies van eerste burgerberaad

Algemeen

Eind december bracht het burgerberaad Statenkwartier hun eindrapport naar de gemeenteraad met daarin 23 adviezen over maatregelen om klimaatverandering in hun wijk op te vangen. Een door (gewogen) loting geselecteerde groep inwoners Statenkwartier besprak de problematiek waarna adviezen werden opgesteld. Het is nu aan de raad om zich uit te spreken over de adviezen.

In het Statenkwartier hebben ongeveer 60 ingelote bewoners op verschillende avonden met elkaar van gedachten gewisseld. Aan het einde van het beraad werd gestemd over welke adviezen uiteindelijk voorgelegd zouden worden aan de gemeenteraad.

De adviezen van het burgerberaad uit het Statenkwartier raken aan verschillende punten, zoals aandacht voor de energietransitie en het verduurzamen van huizen. Er wordt gevraagd om meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers in het Statenkwartier en voldoende ruimte voor deelvervoer. Het vergroenen van de wijk en stad heeft ook veel aandacht gekregen in het adviesrapport.

“Het proces van het burgerberaad is enorm waardevol”, zegt wethouder Duurzaamheid Arjen Kapteijns. “Je kan het beste aan inwoners zelf vragen wat zij willen voor hun wijk. Ik hoop dat we dit soort nieuwe vormen van participatie nog veel vaker in kunnen zetten, zo nemen we iedereen mee in de grote opgaven waar Den Haag op het moment voor staat.”