Afbeelding
Foto: Harry Oosterveen

Lokale actiegroep energietransitie vraagt Scheveningers om ideeën

Algemeen

Bij de bewonersorganisatie Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) vindt dinsdag 28 juni het Energiefestival plaats. Gasvrij Scheveningen is de medeorganisator van de inloopbijeenkomst voor wijkbewoners. Hoofdonderdeel is de energiemarkt, een aantal kraampjes van Haagse organisaties die met de energietransitie te maken hebben. Hier kunnen belangstellende Scheveningers informatie en tips krijgen over bijvoorbeeld isolatie, energiebesparing of koken met inductie.

Gasvrij Scheveningen doet mee in het kader van het Community Led Local Development-project (CLLD), een methode om bewoners en organisaties zelf invloed te laten uitoefenen op ontwikkelingen in hun stadsdeel.

“Deze ronde van CLLD gaat over de energietransitie, het vervangen van fossiele brandstoffen door schone, hernieuwbare energie in combinatie met energiebesparing”, legt Lennart van der Linde van Duurzaam Den Haag uit. “CLLD is een initiatief van de Europese Unie om van onderaf, vanuit burgers en instellingen, gebieden te ontwikkelen. Bewoners en organisaties in de wijk krijgen een budget van 140.000 euro dat ze mogen inzetten om zelf projecten in hun wijk of stadsdeel uit te voeren die bewoners helpen bij de energietransitie. Een groep bewoners en instellingen uit Scheveningen vormde hiertoe een lokale actiegroep (LAG), die zelf een gebiedsstrategie opzette. Als Duurzaam Den Haag bieden wij ondersteuning bij de uitvoering van dit plan.”

‘Doe mee’

Een onderdeel van dat plan is het betrekken van bewoners, organisaties, ondernemers uit Stadsdeel Scheveningen bij energietransitie en energiebesparing. Met het Energiefestival hoopt de LAG dat te bereiken. Vanaf nu mogen Scheveningers alvast ideeën en plannen indienen.

“Voor de uitvoering is dus geld beschikbaar”, zegt Van der Linde. “Via de website kunnen bewoners en organisaties ze tot 31 juli inleveren. De LAG bekijkt welk project geld krijgt. Bewoners krijgen bij hun idee of plan steun van de LAG, en Duurzaam Den Haag organiseert dan oriënterende gesprekken of helpt met de vormgeving van de plannen.”

Die moeten dan wel te maken hebben met de energietransitie of besparing. Zoals koken op inductiekookplaten of isolerende maatregelen, als slimme voorzetramen. Niet alleen bewoners mogen een idee inbrengen. Instellingen als VVE’s, bewonersorganisaties, woningcorporaties of huurdersverenigingen en ondernemers kunnen ook een duit in het verduurzamingszakje doen. De richtlijn is wel dat een plan binnen een jaar uitvoerbaar moet zijn.

Op de inloopavond kunnen bewoners en organisaties ook hun ideeën voorleggen aan Duurzaam Den Haag en Gasvrij Scheveningen. Het Energiefestival vindt plaats op dinsdag 28 juni bij Wijkoverleg Scheveningen-Dorp in het Kalhuis, Badhuisstraat 175, eerste etage. De avond is van 19.30 tot 21.30 uur.