Afbeelding
Beeld: Klein Tasmania

Herinrichtingsplan Klein Tasmania ingetrokken

Algemeen

Een grote schrok afgelopen jaar toen Gymnasium Haganum hun plannen ontvouwde om van de speeltuin Klein Tasmania, aan de Tasmanstraat in Duinoord, deels een fietsenstalling te maken. Nu blijkt dat dit plan is ingetrokken.

Al 20 jaar wordt de groene ontmoetingsplek onderhouden door buurtbewoners en sinds 11 jaar is de grond officieel in bruikleen door Stichting Klein Tasmania. Deze overeenkomst met het Gymnasium Haganum liep in februari 2021 af.

Al ruim hiervoor waren het gymnasium en de stichting in gesprek over de nieuwe invulling van het terrein. De school wilde gezien het groeiende leerlingenaantal graag meer ruimte voor een fietsenstalling, maar zou in het herinrichtingsplan ook een deel zit- en speelgelegenheid voor de buurt creëren. De buurt zag de verdeling van het kleine stukje grond aan de Tasmanstraat niet zitten en startte onder meer een petitie om de locatie als speel- en ontmoetingsplek voor kinderen en hun ouders te behouden.

Inmiddels zijn er diverse gesprekken geweest tussen het schoolbestuur en de Stichting Klein Tasmania, waarbij wethouder Hilbert Bredemeijer zich heeft opgesteld als mediator. “Het resultaat van deze gesprekken is dat het schoolbestuur de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oorspronkelijke plan heeft ingetrokken”, aldus de wethouder. “Het schoolbestuur werkt nu aan twee scenario’s die uitgaan van dubbele benutting van de ruimte zodat de kleine kinderen en hun ouders evenals de grote kinderen van de groeiende school er profijt van hebben. Beide scenario’s krijgen zo veel mogelijk een groen karakter. Stichting Klein Tasmania wordt door het schoolbestuur betrokken in de plannen.”