Afbeelding
Beeld: Dick Teske

Strandtenten overwinteren dit jaar weer op het strand

Algemeen

De strandpaviljoenhouders hebben de komende winter wederom de mogelijkheid om hun strandbebouwing te laten staan. In totaal hebben 68 strandpaviljoens in Scheveningen en Kijkduin aangegeven gebruik te willen maken van deze uitzondering.

Het besluit is genomen naar aanleiding van een aangenomen motie door de gemeenteraad. Wethouder Anne Mulder: ‘’Met dit besluit is er duidelijkheid. Vanwege corona was het een pittig jaar voor de strandpaviljoenhouders. Daarom is besloten om ook dit jaar een uitzondering te maken en kan de strandbebouwing blijven staan. De strandpaviljoenhouder kunnen nu de kosten besparen die gepaard gaan met het opbouwen en afbreken van de bebouwing.’’

De gemeente Den Haag hanteert, net als de andere overheidsinstanties, dezelfde voorwaarden aan de overwintering als vorig jaar. Dat wil zeggen dat exploitatie tijdens de wintermaanden niet is toegestaan. De strandpaviljoenhouder te allen tijde verantwoordelijk is voor eventuele schade aan paviljoen/omgeving (bijvoorbeeld als gevolg van storm in najaar en in de winter) en dient in staat te zijn om deze schade te vergoeden. En de leegstaande strandbebouwing mag niet leiden tot overlast voor de omgeving.

Naast de 68 strandpaviljoens heeft ook de exploitant van het Beachstadion aangegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een deel van de bebouwing te laten staan. De tribune-elementen worden wel verwijderd. De afspraken tussen de gemeente en de ‘overwinterende’ strandpaviljoenhouders worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.