Gemeente kijkt naar mogelijkheden markt aan Scheveningse haven

1447
0
Archiefbeeld: Dick Teske

De gemeente kijkt naar de mogelijkheden voor nieuwe zelfstandige markten op Scheveningen. Dat maakt wethouder Hilbert Bredemeijer bekend. “Naast de Stevinstraat, waar al publieke weekmarkt is, kijken we nadrukkelijk naar een locatie op de Dr. Lelykade. We nemen dit heel serieus en vinden het belangrijk dat we die ruimte bieden.”

De gemeente treedt in overleg met de bedrijfsinvesteringszones (BIZ) van deze locaties om te kijken of er draagvlak is voor het organiseren van een mogelijke zelfstandige markt. Het is vervolgens aan de initiatiefnemer om te onderzoeken of de markt een toevoeging is aan de bestaande (winkel)omgeving en of het type markt past bij de omgeving. Dit onderzoek verwerkt de initiatiefnemer in zijn ondernemingsplan.

Vervolgens wordt vanuit een tenderprocedure beoordeeld of de zelfstandige markt een toevoeging is aan het bestaande winkelaanbod. Het College stelt voor om Scheveningen Haven als eerste aan te wijzen als locatie voor een zelfstandige markt en ervaring op te doen in het proces van vergunningverlening. Volgens het College is deze locatie geschikt, omdat deze voldoet aan de gestelde criteria en er voldoende ruimte is om een markt te kunnen organiseren. Indien er inderdaad interesse is in deze locatie, dan wordt een vergunning verstrekt en wordt het terrein aangewezen als marktterrein door middel van een instellingsbesluit.

Deel dit bericht via:

Nu je hier toch bent… willen we je iets vragen. Veel mensen lezen de berichtgeving van De Scheveninger op de website, op onze socials en uiteraard in het gelijknamige huis-aan-huisblad. Dat waarderen wij enorm! De berichtgeving van De Scheveninger is gratis, maar journalistiek kost tijd, moeite en geld. Met een financiële bijdrage zorg je ervoor dat wij ons werk kunnen blijven doen en het nieuws en de verhalen uit Scheveningen kunnen blijven brengen. Doneer