PvdD: “Geen fietspad door Oostduinpark”

638
0
Beeld: De Scheveninger

Volgens de Haagse Partij voor de Dieren moet geen recreatief fietspad worden aangelegd door het Oostduinpark. De fractie verzet zich tegen dit voorstel van het stadsbestuur. “Het college heeft afgesproken de Haagse natuur te beschermen. Je beschermt een afgeschermd natuurgebied niet met werkzaamheden, asfalt en recreanten”, zegt Partij voor de Dieren-raadslid Robin Smit.

Het Oostduinpark is een duingebied ten noorden van Scheveningen van ruim 300 hectare. Het is onderdeel van Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide. Het gebied is grotendeels ontoegankelijk voor mensen. Met het geplande recreatieve fietspad, dwars door het natuurgebied, komt daar verandering in.

“Het Oostduinpark is een rusthaven voor dieren”, zegt Smit. “Dieren hebben zulke plekken nodig om bijvoorbeeld nesten te maken. De rust die er nu in het Oostduinpark is voor dieren, verdient bescherming.” Het PvdD-raadslid zal een voorstel indienen om het geplande fietspad te schrappen uit de fietsplannen voor de komende jaren. Ook de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) heeft zich tegen de komst van het fietspad gekeerd. Een eerder voorstel van de Partij voor de Dieren om het fietspad te schrappen werd in 2019 door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. Smit: “Hopelijk kiest de hele gemeenteraad donderdag wél voor de natuur.”

Deel dit bericht via: