Gemeente ontvouwt actieplan voor Scheveningen

2684
0
Beeld: Dick Teske

Aan het begin van wederom een jaar waarin corona ook van invloed zal zijn op het aantal bezoekers voor Scheveningen, komt de gemeente met een specifiek actieplan voor de kust en haven van Scheveningen, zodat de huidige overlast hard aangepakt gaat worden op diverse fronten.

Stadsdeelwethouder Anne Mulder: “Iedereen kent Scheveningen en mensen komen er graag. Uit de stad, uit de regio en van verder. En uit alle lagen van de bevolking. Dat willen we graag zo houden en daarom treft het college maatregelen om overlast tegen te gaan en kijken we samen met bewoners en ondernemers vooruit. Op Scheveningen willen mensen gewoon genieten zonder gedoe.”

Daarnaast worden scenario’s uitgewerkt om deze zomer nog sneller en steviger te kunnen ingrijpen wanneer veranderende omstandigheden, zoals toenemende drukte, daarom vragen. Zowel het actieplan als de uitgewerkte scenario’s maken deel uit van het programma ‘Toekomst Scheveningen badplaats’, waarbinnen ook nog trajecten voor de langere termijn worden uitgewerkt.

De maatregelen in het actieplan zijn divers. Er komen bijvoorbeeld extra voorzieningen op het strand zoals openbare douches en toiletten, meer prullenbakken en hosts, er komt meer en betere informatie over toegangsroutes, parkeervoorzieningen voor auto en fiets en OV-verbindingen, maar bijvoorbeeld ook over het beste tijdstip om naar het strand te gaan in de vorm van een druktekaart. De politie maakt capaciteit vrij als de omstandigheden daarom vragen, bijvoorbeeld door inzet van specialistische teams, zoals politie te paard en het paraat peloton. Tijdens het gehele strandseizoen zet de politie het volledige Team Toezicht Kust in en ook worden Duitse agenten ingezet. De gemeente leidt specifiek nautische handhavers op om overlast op het water te bestrijden.

Tijdens het strandseizoen worden meerdere kleinere, flexibele integrale handhavingsacties uitgevoerd (‘flitsacties’), samen met de gemeente, politie, KMAR en douane. Er gaat nog intensiever gecontroleerd worden op parkeren, waarbij in het zomerseizoen direct tot wielklemmen over wordt gegaan. Verder blijven de (tijdelijke) drempels op de Vissershavenweg liggen en wordt de eerste haven helemaal afgesloten voor verkeer. Als daartoe aanleiding is zal ook de Strandweg worden afgesloten. Op deze manier wil de gemeente ervoor zorgen dat de kust voor alle bezoekers van binnen en buiten Den Haag, maar ook voor de strandondernemers en bewoners van Scheveningen een mooie en veilige plek blijft om in de zomer te vertoeven.  

De aanpak van de overlast volgt uit eerdere evaluatie van maatregelen afgelopen zomer. Het college heeft geluisterd naar betrokkenen en er is een werkgroep ‘Veilig en Leefbaar Scheveningen’ opgericht. Deze werkgroep, met vijftien bewoners en vijftien ondernemers, denkt mee bij het verfijnen en prioriteren van de maatregelen uit het actieplan en blijft betrokken bij de verdere uitwerking van het gehele programma.

Deel dit bericht via: