Positief advies voor Muzee Scheveningen als Cultuuranker

646
0
Beeld: Dick Teske

Afgelopen week heeft de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 hun advies uitgebracht aan wethouder Robert van Asten. Een spannend moment want voor Scheveningen zijn er twee initiatieven in de race voor de titel van Cultuuranker en de bijbehorende subsidie van 75.000 euro. Muzee Scheveningen is de voorgaande acht jaar Cultuuranker geweest en het YMCA deed dit jaar voor het eerst een aanvraag.

De Commissie is positief over de aanvraag van Muzee voor het behoud en verder uitbouwen van zijn Cultuurankerfunctie. “De Commissie heeft vertrouwen in de specifieke deskundigheid van de waarnemend directeur en in de zinnige voorstellen tot verbetering van de bedrijfsvoering en meerjarenbegroting. Volgens de Commissie behoeft de artistiek-inhoudelijke visie op de programmering nog wel aanscherping, evenals de uitwerking van de doorlopende programmalijnen.”

Hoewel de Commissie de inspanningen van YMCA waardeert is deze er niet van overtuigd dat YMCA erin zal slagen om ook mensen die niet als vanzelf met kunst en cultuur in aanraking komen, te bereiken. “Om alle taken van een Cultuuranker goed te kunnen vervullen, zou de huidige organisatie van YMCA in een rap tempo moeten opschalen en professionaliseren. Volgens de Commissie maakt de aanvraag onvoldoende duidelijk dat YMCA de benodigde slagkracht, soliditeit en specifieke deskundigheid voor deze opschaling in huis heeft.”

De Commissie geeft als advies aan het college om de aanvraag voor de Cultuuranker-functie van Muzee wel te honoreren en die van YMCA niet. Het college maakt op 8 december aanstaande op basis van dit advies het definitieve besluit bekend over de ingediende aanvragen. Dit valt samen met de besluitvorming betreffende de individuele subsidies voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024. De instellingen zullen op 2 december hiervan al op de hoogte worden gebracht.

Deel dit bericht via: