HSP: “Stop gesol met Martelaren van Gorcumkerk”

999
0
Beeld: De Scheveninger

Aan het Stadhoudersplantsoen staat de Martelaren van Gorcumkerk. Volgens raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij een prachtige kerk, die niet gesloopt zou moeten worden. De gemeente is al sinds 2009 eigenaar, maar de toekomst van het gebouw blijft ongewis. Peter Bos is het gesol met de kerk spuugzat en vraagt om een onderzoek.

De kerk werd in 2009 door de gemeente gekocht om er een internationale instelling te accommoderen, vanwege de strategische ligging in de Internationale Zone. Tot nu toe is dat er niet van gekomen. In afwachting van verdere planvorming werd de kerk in 2014 tijdelijk verhuurd aan Planet Jump, een trampolinecentrum, waar vooral kinderen kunnen sporten en bewegen. Dit gebruik is succesvol gebleken en voorziet in een grote behoefte.

Inmiddels schiet het niet erg op met definitieve plannen voor de kerk. De locatie werd in 2017 betrokken bij de plannen voor uitbreiding van de naastgelegen Annie M.G. Schmidtschool, dan weer werd het opgenomen als kantoorlocatie voor een internationale instelling, later werd het een ontwikkellocatie, en recent werd bekend dat de gemeente in overleg is geweest met bouwbedrijf Volker Wessels om er woningbouw te realiseren. In 2019 werd de kerk opnieuw in verband gebracht met de plannen voor de school en in het coalitieakkoord wordt dan weer gesproken over sociale woningbouw op deze plek.

Peter Bos is het zat: “Het liefdeloze gesol met de kerk stuit me tegen de borst. Het gaat om religieus erfgoed waar we zuinig op moeten zijn. Hoe kan het dat het college zich niet houdt aan afspraken hierover en steeds maar weer met onuitvoerbare sloopplannen komt?”

In de kerkenvisie van de gemeente Den Haag is vastgelegd dat behoud van kerken het uitgangspunt is. “Ik vraag het college om conform de Visie op Religieus Erfgoed een onderzoek uit te voeren naar een goede herbestemming, zodat de kerk behouden kan blijven. Bij andere kerken zoals de Bethelkerk, de Valkenboskerk en de Theresiakerk hebben we dit ook geëist. De gemeente dient het goede voorbeeld te geven en zich -net als andere eigenaren- te houden aan de kerkenvisie”, aldus Peter Bos.

Deel dit bericht via:

Nu je hier toch bent… willen we je iets vragen. Veel mensen lezen de berichtgeving van De Scheveninger op de website, op onze socials en uiteraard in het gelijknamige huis-aan-huisblad. Dat waarderen wij enorm! De berichtgeving van De Scheveninger is gratis, maar journalistiek kost tijd, moeite en geld. Met een financiële bijdrage zorg je ervoor dat wij ons werk kunnen blijven doen en het nieuws en de verhalen uit Scheveningen kunnen blijven brengen. Doneer