Geen parkeergarage onder Van Sint Aldegondeplein

1060
0
Beeld: De Scheveninger

De gemeente gaat niet verder met de planvorming voor een parkeergarage onder het Van Sint Aldegondeplein. Dat heeft het College van B en W. middels een brief laten weten aan de gemeenteraad.

Een haalbaarheidsstudie uit 2016 toonde aan dat de bouw van een ondergrondse parkeergarage onder het Van Sint Aldegondeplein zowel technisch als qua draagvlak haalbaar is. Mede hierdoor stond het project expliciet aangekondigd in het coalitieakkoord 2018-2022.

Omdat hierna de nodige zorgen werden geuit door omwonenden over onder meer veranderende verkeersstromen door de wijk, de stabiliteit van de woningen rond het plein en de financiering van de garage werd er in de zomer van 2019 een straatspel georganiseerd om het draagvlak te peilen.

De gemeente concludeert uit de uitkomsten van dit straatspel dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is in de buurt voor een ondergrondse parkeergarage. Daarbij meldt de gemeente dat door de invoering van het betaald parkeren de parkeerdruk in het Geuzenkwartier is gedaald en daarmee de noodzaak voor een garage is vervallen.

Deel dit bericht via: