Op elkaar bouwen met nieuw Havenconvenant

1027
0
Beeld: Dick Teske

Vrijdagmiddag werd op de MS Estrella in de Scheveningse haven het Convenant Scheveningen Haven ondertekend.

De totstandkoming van het havenconvenant had veel voeten in de aarde en de beraadslagingen tussen gemeente, bewonersorganisatie en de ondernemers in het havengebied liepen soms hoog op. Het convenant beschrijft de gezamenlijke inzet in een werkbare en leefbare haven. Ook is de overeenkomst de start van een gezamenlijke visie op de haven. Daarmee zet het de eerste stappen naar een duurzame haven die nog lange tijd mee kan.

“In de haven wordt gewerkt, gewoond en gerecreëerd. Het convenant zorgt voor duidelijkheid en een goede balans tussen deze zaken. Dat is belangrijk, want de bedrijvigheid, de maritieme functie en bovenal de visserij geven onze haven het karakter dat bij Scheveningen hoort”, legt wethouder Boudewijn Revis uit. “Met de bouw van woningen rond de haven, zorgt dit convenant ervoor dat de komende jaren ook ruimte blijft voor visserij en havengebonden bedrijven. Dat is essentieel voor een haven. Ik ben erg blij dat ik nu met de voorzitters van het bedrijfsleven van de Scheveningse haven en de bewonersorganisatie Havenkwartier het convenant heb ondertekend. In een intensief proces hebben we gezamenlijk dit resultaat bereikt en afgesproken om ook in de toekomst samen onze schouders te blijven zetten onder de ontwikkeling van de haven. Dit doen we door gezamenlijk plannen te maken om economische activiteiten te stimuleren in een voor de bewoners leefbare omgeving.”

Deel dit bericht via: