Gemeente positief over voortgang vergunningaanvraag vreugdevuren

589
0
Foto: Dick Teske

De gemeente heeft de afgelopen periode constructieve gesprekken gehad met de beoogde organisatoren van de vreugdevuren op Scheveningen, in Duindorp, de Purmerendstraat (Escamp) en Paets van Troostwijkstraat (Laak). De organisatoren van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp hebben inmiddels hun plannen ingediend. De gemeente is positief over de voortgang en spreekt van ‘substantieel betere plannen in vergelijking met voorgaande jaren’. Als gevolg van de aanpak van het coronavirus is het niet gelukt om de vergunningverleningsprocedure in zijn geheel af te ronden voor 1 juli aanstaande. De gemeente verwacht dat na de zomer meer duidelijk is over het al dan niet doorgaan van evenementen en wat dit betekent voor de jaarwisseling 2020-2021.

Stand van zaken
Scheveningen en Duindorp hebben ondertussen een evenementenvergunning aangevraagd die beoordeeld is door de gemeente. Vervolgens heeft de gemeente de organisatoren gedetailleerd geadviseerd op welke onderdelen de aanvragen dienen te worden gewijzigd dan wel aangevuld. Daarna hebben politie, brandweer en GHOR de organisaties gedetailleerd geïnformeerd over noodzakelijke aanpassingen om de planvorming op het gewenste niveau te krijgen. Op 15 juni 2020 zijn de definitieve plannen van Scheveningen en Duindorp bij de gemeente aangeleverd.
Volgens het college gaat het om substantieel betere plannen in vergelijking met voorgaande jaren. Het college heeft daarom het vertrouwen dat de hulpdiensten voor 1 juli een op hoofdlijnen positief advies zullen uitbrengen. De organisatoren hebben ook een eerste aanvraag ingediend voor de ‘Ontheffing op grond van Wet Milieubeheer’ en de ‘Natuurbeschermingsvergunning.
De volgende stap is het ter inzage leggen van de volledige aanvragen, zodat belanghebbenden er op kunnen reageren. De ingediende zienswijzen worden vervolgens meegenomen in de definitieve belangenafweging.

Evenementen en coronavirus
Op basis van de Noodverordening COVID-19 zal door de organisatoren rekening moeten worden gehouden met de dan geldende regelgeving en eventueel (aanvullende) voorwaarden. Als gevolg van de aanpak van het coronavirus is het helaas niet gelukt om de vergunningverleningsprocedure in zijn geheel af te ronden voor 1 juli aanstaande. Desondanks is het college positief gestemd over het proces zoals dat tot nu toe is verlopen. De gemeente verwacht dat na de zomer meer duidelijk is over het al dan niet doorgaan van evenementen en wat dit betekent voor de jaarwisseling 2020-2021.

Deel dit bericht via: