Mogelijk geen gemeentelijke subsidie voor Muzee Scheveningen

1946
0
Beeld: De Scheveninger

Muzee Scheveningen krijgt mogelijk geen gemeentelijke subsidie meer. Dit blijkt uit het vrijdagochtend gepresenteerde advies voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur.

Muzee ontvangt in het kader van het vorige Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur een meerjarige subsidie van 411.977 euro. Voor de periode 2021-2024 vroeg Muzee een meerjarige subsidie van 523.327 euro.

In het advies noemt de adviescommissie het lovenswaardig dat Muzee relatief veel bezoekers trekt. Maar terwijl de adviescommissie positief is over Muzee als sociale ontmoetingsplek, is zij kritisch over de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar museale functie. “De Commissie vindt Muzee’s museale prestatie zeer matig”, aldus het advies. Ook noemt de adviescommissie Muzee’s wijze van presenteren ‘niet van deze tijd’. “Zij constateert dat op dit vlak weinig vooruitgang is geboekt de afgelopen jaren. De Commissie beschouwt de presentaties als ouderwets, niet gelaagd en weinig informatief, laat staan (inter)actief.”

Verder vindt de adviescommissie dat Muzee specifiek als museum geen stadsdeeloverstijgend belang heeft en geen onderscheidende rol binnen de bredere Haagse museumsector speelt. Ook de combinatie van museum en Cultuuranker is volgens de adviescommissie geen gelukkige. “De functies lijken eerder last van elkaar te hebben dan dat ze elkaar versterken.”

De adviescommissie concludeert dat, hoewel zij waardering heeft voor Muzee als laagdrempelige ontmoetingsplek en de grote gemeenschap van vrijwilligers en ondersteuners, deze voornamelijk sociale functie onvoldoende grond biedt om Muzee (opnieuw) een meerjarige subsidie toe te kennen.

Het College zal op basis van dit advies nu een ontwerp-Kunstenplan opstellen.

Deel dit bericht via: