Plannen voor herinrichting Zeilstraat

1879
0
Foto: Dick Teske

Er liggen plannen om de openbare ruimte in de Zeilstraat opnieuw in te richten. Hierbij gaat het met name om het terugdringen van parkeeroverlast en de veiligheidsproblemen die dit met zich meebrengt. Grote voertuigen, zoals brandweerwagens, kunnen op dit moment namelijk zeer moeilijk manoeuvreren door de Zeilstraat.

De weginrichting is behoorlijk verouderd en de huidige inrichting draagt niet bij aan het specifieke karakter van de Zeilstraat als onderdeel van het gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht. Het is nu zo dat aan de meest authentieke zijde van de Zeilstraat de auto’s dubbel geparkeerd staan en afbreuk wordt gedaan aan het zicht op en in de straat.

Er zijn twee varianten gemaakt met een duidelijke inrichting met meer groen, bredere stoepen en een betere verdeling van de parkeerplaatsen in de Zeilstraat. Bij model 1 zijn de parkeerplaatsen geconcentreerd aan de even zijde van de Zeilstraat. Bij model 2 is gekozen om de parkeerplaatsen half om half te plaatsen. Model 1 geniet op dit moment de voorkeur van de meerderheid van de bewoners van de Zeilstraat.

Deel dit bericht via: