College stemt in met ‘Voorontwerp rotonde Westduinweg-Schokkerweg’

2061
0
Artist Impression

Het College van B en W. heeft ingestemd met het ‘Voorontwerp rotonde Westduinweg-Schokkerweg’. De weg is nu vrij voor een verdere uitwerking en realisatie van de nieuwe rotonde.

In het Voorontwerp is ten opzichte van het schetsontwerp nog een aantal zaken geoptimaliseerd. Zoals de inpassing van de fietsstructuur. Hierdoor blijft voldoende ruimte over voor een trottoir voor de panden ter hoogte van Schokkerweg. Verder is aandacht besteed aan het oprijden van fietsers op de rotonde van en naar de hellingbaan Dr. Lelykade en de Schokkerweg. De bochtstralen van het fietspad van de rotonde af, aan beide zijden van de Westduinweg zijn verruimd. Dit ten gunste van het fietscomfort en om het moment van afslaan eerder zichtbaar te kunnen maken aan het autoverkeer.

De kern van de nieuwe rotonde en de verkeersgeleiders wordt ingericht in een ‘duinsfeer’ door de toepassing van helmgrassen. In het definitief ontwerp wordt dit nader uitgewerkt.

Wanneer de rotonde daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden is afhankelijk van andere werkzaamheden in de directe omgeving en er wordt rekening gehouden met het bad- en strandseizoen en evenementen. De verwachting is dat de uitvoering tussen 1 oktober 2019 en 30 maart 2020 zal plaatsvinden. Daarbij wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden door de nutsbedrijven. Daarna wordt het uit te voeren werk gefaseerd uitgevoerd in circa drie maanden.

Deel dit bericht via: