Meer vragen dan antwoorden tijdens eerste debat Vreugdevuur Scheveningen

1696
0
Foto: Dick Teske

Tijdens een uitgebreide commissievergadering werd woensdagmiddag gesproken over het Vreugdevuur Scheveningen. Ruim vier uur lang duurde de vergadering waarbij veel rond het vreugdevuur werd besproken. Dat wil zeggen, wat er besproken kon worden. Veel prangende vragen over het hoe en waarom kunnen pas na het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid beantwoord worden.

Na een drietal insprekers mocht aanvrager Pieter Grinwis van de ChristenUnie-SGP het debat aftrappen. Bijna alle fracties waren het er over eens: het is verschrikkelijk wat er is gebeurd en dit mag nooit meer gebeuren. De burgemeester kreeg daarnaast veel vragen waarom er geen vergunning nodig was voor de vreugdevuren en of het convenant tussen de gemeente en de bouwers openbaar gemaakt kon worden. Daarnaast kreeg de burgemeester er aardig van langs voor wat betreft de manier van communiceren in de dagen na het incident.

De burgemeester liet tijdens de commissievergadering weten dat de communicatie inderdaad rommelig was. “Dat trek ik mij ook aan.” Ook de afwegingen die de burgemeester heeft gemaakt stonden ter discussie. Dat kon de burgemeester wel begrijpen en gaf aan dat haar afwegingen en besluiten kritisch tegen het licht gehouden moeten worden. “Ik ben niet doof voor de kritiek die er is. Die komt stevig bij mij binnen. En die trek ik me aan. Bovendien snap ik dat er veel vragen worden gesteld.”

Het veel besproken convenant zal vertrouwelijk aan de raad beschikbaar worden gesteld. Er is hiervoor gekozen omdat het convenant ‘in context’ gezien moet worden, aldus de burgemeester. Na het onderzoek worden al deze documenten openbaar.

Wethouder Rachid Guernaoui nam de beantwoording met betrekking tot de schadeafwikkeling voor zijn rekening. Hij liet weten dat wie er precies aansprakelijk is pas duidelijk wordt na de uitkomst van het onderzoek. “Stel dat wij aansprakelijk zijn dan gaan de verzekeringen het ook bij ons verhalen en daar hebben we verzekeringen voor”, aldus de wethouder. De wethouder gaat ook kijken wat de mogelijkheden zijn om de daken in het getroffen gebied op schade te inspecteren.

Deel dit bericht via: