Wel onderzoek naar één vergunningsgebied, geen geld van asielzoekers naar Welzijn

692
0

Na een vergadering van maar liefst 15 uur is vannacht de Haagse begroting aangenomen met 32 stemmen voor en 12 stemmen tegen.

Tijdens de vergadering passeerden een groot aantal moties de revue. Ook Scheveningen kwam daarbij regelmatig aanbod. Zo werd de motie van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos voor een onderzoek naar één parkeervergunningsgebied voor Scheveningen met 31 voor en 13 stemmen tegen aangenomen. Ook de motie van de VVD en Hart voor Den Haag voor meer betaalbare woningen voor de starters in Duindorp werd met dezelfde cijfers aangenomen.

Er waren ook moties die het niet haalden. Bijvoorbeeld de motie ‘Boter bij de Visafslag’ waarin de CU/SGP pleitte dat de gemeente moet meebetalen aan de renovatie van de Visafslag. De motie sneuvelde met 29 tegen-stemmers.
Ook een motie van de PVV waarin zij voorstelde om de 425.000 euro die de gemeente uittrekt voor de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers rechtstreeks over te maken naar Welzijn Scheveningen kon op weinig steun rekenen. De motie kreeg slechts één stem voor.

Deel dit bericht via: