Bewonerscommissie onaangenaam verrast door beslissing Vuurtorenweg

3614
0
Foto: KondorWessels

Wethouder Karsten Klein liet weten dat de nieuwbouwplannen naast de Vuurtoren niet verder aangepast zullen worden. Het college is geen voorstander van de gewilde vijf bouwlagen in plaats van de huidige zes lagen blijkt uit een stand van zaken die de wethouder vorige week naar de raadscommissie stuurde.

Voor de bewonerscommissie kwam de update van wethouder Klein als een donderslag bij heldere hemel. “Door de bewonerscommissie is veel energie gestoken in gesprekken met de gemeente Den Haag en Kondor Wessels, met als resultaat dat Kondor Wessels in februari een voorstel heeft gedaan voor nieuwbouw met vijf woonlagen. In combinatie met aanpassing van de kleurstelling, alsmede maatregelen ter verbetering van lokale verkeersveiligheid en beperking parkeeroverlast, was dit voor de bewonerscommissie aanleiding om hier positief op te reageren. Dit is toen ook direct gecommuniceerd met de gemeente Den Haag en op verzoek van de gemeente zelfs ook schriftelijk kenbaar gemaakt. Dit was een win-win situatie voor betrokken partijen. Niemand begrijpt dan ook het besluit van de gemeente om dit volledig terzijde te schuiven”, aldus de bewonerscommissie.

Er is ook weinig begrip voor de wijze van communicatie: “Karsten Klein weet hoe gevoelig dit onderwerp ligt voor de bevolking en we zijn hierover ook al zo lang met elkaar in gesprek. Nu wordt deze hele kwestie afgedaan met een mail met de mededeling dat het eerdere ontwerp van Kondor Wessels binnen de Nota van Uitgangspunten past en dus akkoord is. Verlaging van het pand is vanaf dag één onze inzet geweest en nu heeft Kondor Wessels het voorstel tot verlaging gedaan en lijkt iedereen gelukkig. Wij snappen werkelijk niet waarom de gemeente ons met dit besluit nu ineens zo buitenspel zet, want dit roept een hoop vragen op”, aldus de bewonerscommissie.

Deel dit bericht via: