Geen basis voor verplaatsing Tonnenmonument

1510
0

Het college van burgemeester en wethouders heeft laten weten geen basis te zien in een verplaatsing van het Tonnenmonument. Dit laten zij weten naar aanleiding van schriftelijke vragen van Pieter Grinwis (CU/SGP).

Grinwis stelt dat het monument er verloren bij staat en zal, als alle ontwikkelingen doorgaan, steeds verder ingebouwd worden. Wat betreft de CU/SGP wordt het tijd om het monument naar een meer waardige plek te verplaatsen, zoals ook het Comité Respect voor het Tonnenmonument bepleit.

Het college meent dat het geuite signaal dat het Tonnenmonument een meer respectvolle uitstraling moet krijgen van belang is. Er is ondertussen contact geweest met het Comité Respect voor het Tonnenmonument en de bewonersorganisaties. “Inmiddels is gebleken dat de ingenomen standpunten door het Comité en de bewonersorganisaties over een alternatieve locatie voor het monument ver uiteen liggen. Er is daardoor onvoldoende basis om medewerking te verlenen aan verplaatsing van het monument”, aldus het college.

De gemeente heeft wel in de openbare ruimte direct rondom het monument al maatregelen getroffen om het monument beter tot zijn recht te laten komen.

Deel dit bericht via: