Gemeenteraad stemt in met voorstel Westbroekpark en Scheveningse Bosjes

964
0

Donderdagavond sprak de gemeenteraad over de visie van de Denktank Westbroekpark en Scheveningse Bosjes.

Op woensdag 27 september vond een werkbespreking plaats tussen de leden van de Denktank en de Commissies Ruimte en Leefomgeving. Om snel aan de slag te kunnen en de positieve energie vast te houden, stelt het college voor om te kijken welke elementen uit de visie nu al binnen bestaand beleid- en bestaande onderhoudsplannen opgepakt kunnen worden.

Groep de Mos/OPDH verzocht het college per motie om nieuwe grotere evenementen in het Westbroekpark niet op voorhand uit te sluiten door deze op de zelfde wijze te behandelen als nieuwe aanvragen in andere parken in de stad. Deze motie werd verworpen.

De Partij voor de Dieren diende een motie in om per evenementenlocatie in Den Haag te inventariseren welke belasting voor dieren, natuur, omwonenden en het vervoersnetwerk aanvaardbaar is. De fractie besloot na beantwoording van de wethouder de motie aan te houden.

Uiteindelijk stemde de raad in met het voorstel van het college. Hierdoor kunnen onderdelen uit de visie al worden opgepakt vooruitlopend op de realisatie van het uit te werken uitvoeringsplan.

Deel dit bericht via: